Nowości
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Polimery i ich zastosowania interdyscyplinarne. 2
Wprowadzenie do zarządzania danymi naukowymi
Polska i bezpieczeństwo międzynarodowe : kontekst rosyjski