New items
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych
Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia