New items
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Ekologia : słownik encyklopedyczny
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych