Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Głowa, szyja i układ nerwowy. T. 3,
Praktyczny poradnik instalatora : systemy fotowoltaiczne
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Terror\terroryzm : studium przypadku