New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Skuteczne zespoły
Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka – Strategia – Prawo