Nowości
Posłuszni do bólu
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Building construction : the firefighter's battlespace
Ocena ryzyka zawodowego : praktyczny informator : listy kontrolne, wzory dokumenty