New items
Technologie energetyczne
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym