Nowości
Terror\terroryzm : studium przypadku
EKG to proste
Davidson - choroby wewnętrzne T. 1
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych