New items
Komunikacja w kryzysie
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa