Nowości
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
Terror\terroryzm : studium przypadku
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji