Nowości
Racja stanu Polski w Unii Europejskiej
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Pożary dawnej Warszawy : materiały do historii ochrony przeciwpożarowej (1261-1795)
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych