New items
Modelowanie organizacji dynamicznej
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje