Nowości
Modelowanie konstrukcji budowlanych
Logistyka w wybranych służbach mundurowych : straż pożarna
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. T. 2
Drony w służbie ochrony infrastruktury krytycznej na wojnie z COVID-19
Dominacja strategiczna : w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego