New items
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa
Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w Polsce
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia