New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań