New items
Logistyka w wybranych służbach mundurowych : straż pożarna
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych [T.] 5
Samozapalenie jako przyczyna pożaru : (praktyczne przykłady)
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa