Nowości
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Terror\terroryzm : studium przypadku
Psychiatria