New items
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Kontrola służb specjalnych w Polsce
Epidemie: prawdziwe zagrożenia i fałszywe alarmy : od ptasiej grypy po COVID-19