New items
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 2,
Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji : zagrożenia zdrowotne
Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego
Współczesne konflikty zbrojne