New items
Kompendium bhp. T. 1
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa
Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej