New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego