New items
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Ochrona własności intelektualnej
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym