New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów
Rysunek techniczny budowlany z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
Kontrola służb specjalnych w Polsce