New items
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice