New items
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
ABC intensywnej terapii
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Genetyka medyczna