New items
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9