New items
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Wielowymiarowy charakter bezpieczeństwa międzynarodowego i ochrona przed zagrożeniami Federacji Rosyjskiej
Numerical Methods for Chemical Engineering : Applications in MATLAB
Fire and Emergency Services Instructor
Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej. 1