New items
Komendanci straży pożarnych województwa kieleckiego i świętokrzyskiego 1950 - 2020
Ocena ryzyka zawodowego : zawiera aktualizację o koronawirusa
Drony w służbie ochrony infrastruktury krytycznej na wojnie z COVID-19
Wędrówki z patronami : polsko-szwajcarska przygoda z nauką = Hiking with patrons : Polish-Swiss adventure with science
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji