New items
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Studenckie prace naukowe
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG