New items
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Dobór i zasady rozmieszczania znaków bezpieczeństwa : ochrona przeciwpożarowa, ewakuacja i techniczne środki ochrony przeciwpożarowej w budynkach ZL i PM w oparciu o aktualne regulacje prawne i wiedzę techniczną
Regionalne systemy ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej. 2
Ochrona własności intelektualnej
Reliability Data on Fire Sprinkler Systems : Collection, Analysis, Presentation, and Validation