New items
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Akademicki program mentoringowy w praktyce