Nowości
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń
Współczesne konflikty zbrojne
25 godzina : katastrofa kolejowa pod Otłoczynem 1980
Strażak : życie w ciągłej akcji
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. T. 2