New items
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka – Strategia – Prawo
Technologie energetyczne
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne