New items
Poznawcze problemy ewaluacji ćwiczeń ochrony ludności
Bezpieczeństwo na co dzień, zarządzanie w codzienności
Ocena ryzyka zawodowego : zawiera aktualizację o koronawirusa
Prawo i procedury lotnicze z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Trening ekstremalny : ćwiczenia żołnierzy oddziałów specjalnych