Nowości
Posłuszni do bólu
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
EKG to proste
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Davidson - choroby wewnętrzne T. 3