Nowości
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Interna Harrisona. tom II
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Interna Harrisona. tom I