Nowości
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
ABC oparzeń
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii