New items
Ochrona danych osobowych w służbach mundurowych
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Historyczne i współczesne postrzeganie policji w Polsce
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa
Dominacja strategiczna : w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego