New items
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Scientific Protocols for Fire Investigation
Zarządzanie i dowodzenie z wykorzystaniem orientacji procesowej : sektor prywatny, sektor publiczny, sektor non profit
Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki