New items
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Prawo urzędnicze
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka – Strategia – Prawo
Terrorism Handbook for Operational Responders
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami