New items
Lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa
Digital Humanitarians : How Big Data Is Changing the Face of Humanitarian Response
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Projektowanie instalacji elektrycznych oraz dobór urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem w pytaniach i odpowiedziach