New items
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Zarządzanie : wybrane kwestie
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych Urzędu Prezydenta i Rady Ministrów
Europejska unia bezpieczeństwa i obrony : struktury, wizje, perspektywy