New items
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Modelowanie organizacji dynamicznej
COVID-19 - pandemia naszych czasów
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania