Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
ABC oparzeń
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego