Nowości
Drony w służbie ochrony infrastruktury krytycznej na wojnie z COVID-19
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
Powszechny system ochrony praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych. 1
System ochrony praw człowieka w Polsce w czasie wyzwań pandemicznych. 3
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. T. 2