New items
Lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach
Europejska unia bezpieczeństwa i obrony : struktury, wizje, perspektywy