Nowości
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Praktyczny poradnik instalatora : systemy fotowoltaiczne
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej