New items
Bezpieczeństwo cyfrowe : perspektywa organizacyjna
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. T. 2
Wykonywanie lotów IFR według PBN z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
International handbook of structural fire engineering / Editors Kevin LaMalva, Danny Hopkin ; Engineering a Fire Safe World
Wytrzymałość materiałów 1