New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Studenckie prace naukowe