Nowości
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Epidemie: prawdziwe zagrożenia i fałszywe alarmy : od ptasiej grypy po COVID-19
Analiza strategiczna w dziedzinie bepieczeństwa państwa : wybrane metody
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 2,