Nowości
Komunikacja w kryzysie
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Toksykologia. 2
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations